• رونق تولید
  • موسسه رازی

مدیر مسئول انتشارات احمد یوسفی تلفن مستقیم 02634988356وتلفن46-0264570038 داخلی 2251

مسئول سامانه خانم مهندس آهنگران تلفن 46-4570038- داخلی 2496

 


تعداد عنوان ها: 24
میازیس در انسان و حیوانات
دکتر شاهرخ نویدپور
80,000
بیولوژی، پرورش، بیماریها و اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی
دکتر روزبه فلاحی؛ مهندس محمدعلی منصوری
350,000
موسسه رازی در گذر زمان
دکتر افشین حاجی‌زاده
واکسن و واکسیناسیون در پزشکی
دکتر سینا سلیمانی
150,000
راهنمای واکسن و واکسیناسیون در طیور
دکتر محمد عبدالشاه؛ دکتر افشین حاجی‌زاده
راهنمای واکسن و واکسیناسیون در دام
دکتر افشین حاجی‌زاده
70,000
نگرشی بر ژن
دکتر علی اکبر محمدی؛ آقای رضا پیله چیان؛ آقای وحید چایچی
تیلریوز گاوی در ایران
دکتر رضا هاشمی
400,000
لیوفیلزاسیون
آقای محمد کمالی
هرپس ویروس های گاوی
دکتر عباس حضرتی